Co-funded by:
Mentored by:

Ustvarjanje prijaznih prostorov za starejše odrasle

V Evropi beležimo porast staranja prebivalstva. Projekcije Eurostat-a nakazujejo, da bo leta 2050 kar 28,5 odstotkov oseb v Evropi starejših od 65 let. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije sta ustrezno fizično in socialno okolje ključna za neodvisnost, samostojnost in zdravje starejših odraslih. Primerno bivalno okolje vpliva na kakovost življenja starejših odraslih in omogoča zdravo staranje. Kljub temu večina stanovanjskih objektov v Evropski uniji ne upošteva potreb in specifik starejših odraslih.

Prav omenjeno perečo tematiko naslavlja Erasmus+ projekt DESIRE (DESIgn for all methods to cREate age-friendly housing). Pri projektu sodeluje pet partnerjev: Tehniška univerza v Bratislavi, ki je tudi koordinator projekt, Inštitut za etnologijo slovaške akademije znanosti iz Slovaške, SHINE 2Europe iz Portugalske, CETEM iz Španije ter slovenski raziskovalni inštitut InnoRenew CoE. Pri projektu sodelujejo raziskovalci iz skupine za človekovo zdravje v grajenem okolju InnoRenew CoE – Nastja Podrekar Loredan, Matic Sašek, Dean Lipovac in dr. Nejc Šarabon.

Projekt se je pričel decembra 2020 in bo trajal do novembra letos. V okviru projekta partnerji načrtujejo številne aktivnosti, vključujoč:

  • pregled obstoječih izobraževanj v državah projektnih partnerjev na temo oblikovanja za vse ( design for all);
  • izvedbo delavnic z namenom prepoznavanja priložnosti in izzivov, ki jih je potrebno nasloviti pri oblikovanju grajenega okolja za starejše odrasle;
  • razvoj celostnega izobraževanja, namenjenega tako študentom, zaposlenim v industriji kot končnim uporabnikom na temo oblikovanje grajenega okolja za starejše odrasle;
  • vzpostavitev spletne platforme, na kateri bodo dostopne izobraževalne vsebine vsem, ki jih tematika grajenega okolja za starejše odrasle zanima.

Nekaj od omenjenih aktivnosti so že izvedli. V začetku lanskega leta so vsi sodelujoči partnerji naredili pregled obstoječih izobraževanj na temo oblikovanja za vse. Po pregledu obstoječih programov poklicnega, srednješolskega, visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji je razvidno, da obstajajo  številna izobraževanja, ki zagotavljajo osnovna znanja, povezana z oblikovanjem za vse. Vendar pa le malo programov ponuja izobraževanje, ki bi podrobneje naslavljajo problematiko oblikovanja grajenega okolja za starejše odrasle. Predvsem primanjkuje izobraževanj, ki bi tematiko obravnavali interdisciplinarno in celostno.

Junija in julija 2021 so raziskovalci InnoRenew CoE izvedli dve delavnici, katerih tema je bila duševno zdravje v grajenem okolju in ergonomske značilnosti grajenega okolja, ki so pomembne za starejše odrasle. Na delavnicah je sodelovalo več strokovnjakov s področja arhitekture, ergonomije in zdravstvenih ved. Ključni izsledki delavnic so:

  • Za spodbujanje duševnega zdravja starejših odraslih v grajenem okolju se je potrebno osredotočiti na zeleno okolje, uporabo naravnih materialov, domačnost, ustrezno osvetlitev prostora, glasbo, kakovost zraka, toplotno udobje in zmanjševanje hrupa. Bivalni prostori naj bodo v pritličju, pohištvo in pripomočki naj bodo enostavni za uporabo.
  • Ergonomski vidiki, pomembni za starejše odrasle v grajenem okolju so dimenzijska nastavljivost pohištva, prisotnost varnostnih ročajev, ravna tla, odsotnost pragov, proti-zdrsne preproge, ustrezna povezava med spalnico in kopalnico, prilagojena višina vtičnic in stikal ter umestitev telovadnih orodij v bivalno okolje.
  • Udeleženci delavnic so se strinjali, da mora biti grajeno okolje varno in prijazno ter spodbujati telesno dejavnost starejših odraslih.

Rezultati pregleda obstoječih programov skupaj z rezultati delavnic predstavljajo pomembno izhodišče projekta, katerega cilj je strokovnjakom v gradbeni industriji in sektorju notranje opreme zagotoviti orodja, znanje in kompetence za uporabo načel oblikovanja za vse. Ta mora biti sestavni del procesa načrtovanja bivalnih okolij za starejše odrasle. Na podlagi do sedaj pridobljenih rezultatov, partnerji projekta že razvijajo izobraževalne vsebine, ki bodo prosto dostopne in na voljo vsem preko spletne platforme. Izobraževalne vsebine bodo zajemale šest glavnih tem, in sicer uvod v oblikovanje za starejše odrasle, staranje in oblikovanje, starejšim odraslim prijazna grajena okolja – arhitektura, starejšim odraslim prijazna grajena okolja – notranje oblikovanje, starejšim odraslim prijazna grajena okolja – industrijsko oblikovanje in inženiring izdelkov.

Z upoštevanjem načel univerzalnega oblikovanja lahko ustvarimo stanovanja, prijazna starejšim odraslim, ki jim omogočajo dobro počutje, samostojnost in neodvisnost v bivalnem okolju.

Novosti o projektu DESIRE lahko spremljajte na družbenih omrežjih, tako da sledite ključniku #DESIREprojectEU, podrobneje o projektu pa si lahko preberete tudi na uradni spletni strani projekta DESIRE: https://projectdesire.eu/.

Nastja Podrekar Loredan, Dean Lipovac, Matic Sašek
Raziskovalni asistenti na InnoRenew CoE