Co-funded by:
Mentored by:

Sestanek partnerjev projekta DynaTTB

Dr. Igor Gavrić in dr. Iztok Šušteršič sta se udeležila šestega sestanka partnerjev projekta DynaTTB, ki je potekal na Univerzi v Exetru, v Angliji.

Vsak od partnerjev je predstavil trenutne rezultate ter načrt za prihodnje delo na projektu, ki se sicer zaključi marca naslednje leto. Dr. Gavrić in dr. Šušteršič sta predstavila eksperimentalne meritve ter numerične analize ambientalnih vibracij in vsiljenih vibracij na 4-nadstropni stavbi v Ljubljani ter na 4-nadstropni stavbi InnoRenew CoE, v Izoli. Poleg tega sta predstavila tudi načrt za pripravo smernic dinamičnih lastnosti večnadstropnih lesenih konstrukcij na vibracije, ki jih povzroča veter.

Po končanem sestanku sta se udeležila tudi vodenega ogleda laboratorijev Univerze v Exetru ter novega simulatorja vibracij.

Ogled laboratorijev Univerze v Exetru. Foto: Igor Gavrić