Co-funded by:
Mentored by:

Konferenca o zdravju starostnikov

Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem je danes, 17. septembra 2021, organizirala znanstveno in strokovno letno mednarodno konferenco »Zdravje starostnikov«.

V sklopu številnih predavanj, tematskih sekcij, predstavitev posterjev in aktivnih delavnic so udeleženci prisluhnili različnim vidikom varovanja zdravja starejših odraslih.

Dr. Nejc Šarabon, vodja raziskovalne skupine Človekovo zdravje v grajenem okolju v InnoRenew CoE, je spregovoril o zdravju starostnikov ter o trenutnih trendih in izzivih povezanih z ocenjevalnimi metodami in ukrepi. Poleg njega so na konferenci aktivno nastopili še ostali raziskovalci iz te raziskovalne skupine – Mateja Erce je denimo predstavila krhkost, dobro počutje in pripravljenost za uporabo digitalne tehnologije v domovih za starejše, Kaja Kastelic pa samo-poročano in izmerjeno doseganje 24-urnih gibalnih smernic med starejšimi odraslimi in Matic Sašek, ki je predstavil pregled literature o telesni dejavnosti, sedentarnosti in zmogljivosti pri osebah po zamenjavi kolka in kolena.

Predstavitev Mateje Erce na konferenci. Foto: Mateja Erce

Konference se je udeležil tudi Niki Hrovatin, raziskovalni asistent v skupini za informacijske in računalniške tehnologije InnoRenew CoE, in predstavil rezultate raziskave neintruzivne identifikacije padcev s pomočjo pametnih tal.

Letošnji program konference je bil interdisciplinarno naravnan, prepletale so se različne vsebine in pogledi domačih ter tujih strokovnjakov s psihosocialnega in zdravstvenega področja, s področja gibanja in fizioterapije, prehrane, kot tudi s področja tehnoloških in informacijskih rešitev, z namenom izboljšanja kakovosti življenja starejše populacije.