Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE uspešno pridobil nov raziskovalni projekt

Raziskovalci InnoRenew CoE so v okviru Javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov ciljnega raziskovalnega programa – CRP 2021 uspešno pridobili financiranje za projekt Ekonomski, okoljski in družbeni vidiki predelave in rabe lesa in v njem vezanega ogljika.

V projektu, katerega bo vodil dr. Balázs Dávid, bodo oblikovali model, ki bo temeljil na razvojnih potrebah, poslovnih in investicijskih načrtih različnih deležnikov ter bo omogočal celostno ovrednotenje različnih scenarijev razvoja pridobivanja, predelave in rabe lesa v Sloveniji. Partnerja projekta sta tudi Gozdarski inštitut Slovenije in Inštitut za celulozo in papir.

Projekte sofinancirajo iz državnega proračuna Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.