Co-funded by:
Mentored by:

Raziskovalci centra odličnosti InnoRennew so v okviru projekta DESIRE izvedli dve delavnici na temo ergonomskega in restorativnega oblikovanja grajenega okolja za starejše odrasle

InnoRenew CoE je eden od petih partnerjev, ki sodelujejo pri mednarodnem projektu Erasmus+ Metode univerzalnega oblikovanja starostnikom prijaznih bivanjskih prostorov (DESIRE).

Junija in julija 2021 so raziskovalci centra odličnosti InnoRenew v okviru projekta DESIRE izvedli dve delavnici, katerih tema je bila duševno zdravje v grajenem okolju in ergonomske značilnosti grajenega okolja, ki so pomembne za starejše odrasle 65+. Na delavnicah je sodelovalo več strokovnjakov s področja arhitekture, ergonomije in zdravstvenih ved. Ključni izsledki delavnic so bili:

  • duševno zdravje -> zeleno okolje, glasba, uporaba naravnih materialov, domačnost, ustrezna osvetlitev prostorov, kakovost zraka, toplotno udobje, zmanjševanje hrupa, bivalni prostori naj bodo v pritličju, pohištvo in pripomočki naj bodo enostavni za uporabo;
  • ergonomija -> dimenzijska nastavljivost pohištva, prisotnost varnostnih ročajev, ravna tla, odsotnost pragov, proti-zdrsne preproge, ustrezna povezava med spalnico in kopalnico, prilagojena višina vtičnic in stikal, umestitev telovadnih orodij v bivalno okolje.

Udeleženci so se strinjali, da mora biti grajeno okolje varno in prijazno ter spodbujati telesno dejavnost starejših odraslih.

Rezultati delavnic predstavljajo izhodišče projekta, katerega cilj je strokovnjakom v gradbeni industriji in sektorju notranje opreme zagotoviti orodja, znanje in kompetence za uporabo načel univerzalnega oblikovanja / Design4All kot sestavnega dela procesa načrtovanja bivalnih okolij za starejše odrasle. Z upoštevanjem načel univerzalnega oblikovanja lahko ustvarimo stanovanja, prijazna starejšim odraslim, ki jim omogočajo dobro počutje, samostojnost in neodvisnost v bivalnem okolju.

Za več informacij obiščite spletno stran projekta DESIRE in sledite ključniku #DESIREprojectEU.