Co-funded by:
Mentored by:

Nov znanstveni članek o mentalnih leksikonih

László Hajdu in dr. Miklós Krész, raziskovalca v InnoRenew CoE, sta skupaj s kolegoma dr. Lászlóm Kovácsom iz Univerze Eötvös Loránd (Eötvös Loránd University) in dr. Andrásom Bótom iz Tehnološke univerze v Lulei (Luleå tekniska universitet) objavila članek v reviji Open Linguistics »Omrežja v mislih – kaj skupnosti razkrivajo o strukturi leksikona« (Networks in the mind – what communities reveal about the structure of the lexicon).

Pogled na jezik kot na omrežje prinaša nove perspektive. V članku je bil raziskan mentalni leksikon, miselna shramba besed in njihovih odnosov, s poudarkom na različnih vrstah asociativnih povezav. Med besedami in besednimi skupnostmi so lahko različne povezave, kot na primer semantične, fonetične, skladenjske in slovnične. Med istima vozliščema je možno opaziti več vrst povezav. V študiji je bil analiziran madžarski jezik z uporabo podatkovne zbirke besednih asociacij.

Open Linguistics je akademska recenzirana revija odprtega dostopa, ki pokriva vsa področja jezikoslovja.