Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Iztok Šušteršič na posvetu o kulturni dediščini

Dr. Iztok Šušteršič, vodja raziskovalne skupine v InnoRenew CoE, se je 17. junija 2021 udeležil posveta Dediščinska znanost kot instrument povezovanja med vedami. Predstavil je kako se s kulturno dediščino ukvarjamo v inštitutu InnoRenew CoE.

»Grajeno okolje ima daljnosežne okolijske vplive, na katere, tudi zaradi podnebnih sprememb, postajamo čedalje bolj pozorni,« je dejal dr. Iztok Šušteršič in dodal: »Za ohranjanje stavbe je potrebno zagotavljanje tudi njene kontinuirane rabe in posledičnega rednega vzdrževanja. To pa velikokrat ni možno brez vsaj minimalnih prilagoditev stavb današnjim željam in potrebam kar vodi k celoviti obnovi stavb kulturne dediščine. Največji izziv je torej zagotoviti dovolj dober kompromis med varstvom spomeniških vrednot in med sodobnimi željami in potrebami, ki jih mora kontinuirana raba stavbne dediščine zadovoljevati.«

Posvet je organiziral  Svet za razvoj pri SAZU.