Co-funded by:
Mentored by:

Konferenca Novega evropskega Bauhausa

Konferenca Novega evropskega Bauhuasa je potekala med 22. in 23. aprilom. Partnerje, med katerimi je tudi InnoRenew CoE, so povabili k delavnici, namenjeni soustvarjanju pristopov Novega evropskega Bauhausa k regeneraciji gradbenih ekosistemov.

Na delavnici je sodeloval tudi dr. Michael Burnard, namestnik direktorice InnoRenew CoE. Opozoril je na potrebo po povečanju uporabe obnovljivih materialov, ohranjanju prizadevanj za izboljšanje dobrega počutja stanovalcev in zagotavljanju podpore gradbenemu sektorju z izobraževanjem, raziskovanjem in inovacijami.

»Na dogodku smo se z ostalimi strokovnjaki pogovarjali, kako lahko izboljšamo grajeno okolje, da bi dosegli cilje trajnostnosti, vključenosti in dobrega počutja,« je dejal dr. Burnard. In dodal: »Veseli me, da smo v skupini govorili o interdisciplinarnih pristopih, krožnosti in načrtovanju razstavljanja. Če vključimo to v Novi evropski Bauhaus, imamo boljše možnosti za doseganje trajnostnih ciljev, za katere vsi vemo, da so nujni za ublažitev podnebnih sprememb.