Co-funded by:
Mentored by:

Raziskovalci InnoRenew CoE objavili nov članek o nedestruktivnem ocenjevanju premazov za objekte kulturne dediščine

Dr. Anna Sandak, dr. Jakub Sandak, Faksawat Poohphajai, dr. René Herrera Díaz, dr. Veerapandian Ponnuchamy, Nežka Sajinčič, dr. Oihana Gordobil in dr. Črtomir Tavzes, raziskovalci iz InnoRenew CoE, so skupaj s kolegi iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije – Leo Legan, dr. Klaro Retko, Mašo Kavčič, dr. Janezom Koslom in dr. Polono Ropret –  v reviji Coatings objavili članek »Nondestructive Evaluation of Heritage Object Coatings with Four Hyperspectral Imaging Systems« (Nedestruktivno ocenjevanje premazov za objekte kulturne dediščine s štirimi sistemi za hiperspekcijo).

V članku je predstavljena raziskava o naprednih tehnikah slikanja za nedestruktivno karakterizacijo materialov, med katere spada tudi hiperspekcija. Raziskovali so zmožnosti te tehnike za konservatorsko obdelavo objektov kulturne dediščine. Tehnika hiperspekcije namreč omogoča natančno zaznavanje in karakterizacijo barvil, veziv in zaščitnih premazov.

Coatings je spletna recenzirana revija odprtega dostopa, ki ima faktor vpliva 2.436 in izhaja enkrat mesečno. V njej najdete vsebine o premazih in o inženiringu površinskih lastnosti lesa.