Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Václav Sebera v sodelovanju s češkimi raziskovalci objavil nov članek

Dr. Václav Sebera, raziskovalec iz InnoRenew CoE, je skupaj s kolegi z Univerze Mendel v Brnu – Barbora Vojáčková, Jan Tippner, Petr Horáček, Luděk Praus, Martin Brabec in Robert Mařík –  objavil nov znanstveni članek The effect of stem and root-plate defects on the tree response during static loading—Numerical analysis (Vplivi okvar stebla in koreninskega območja na odziv drevesa med statično obremenitvijo – numerična analiza) v reviji Urban Forestry and Urban Greening.

V raziskavi, predstavljeni v članku, so proučevali interakcijo togosti stebla in koreninskega območja glede na rezultate ocenjevanja dreves s pomočjo novorazvitih metod, ki vključujejo numerično modeliranje in optične tehnike.

Urban Forestry and Urban Greening je mednarodna revija, ki ima faktor vpliva 4.021. V njej najdete temeljne in uporabne raziskave, pregledne članke in kratke objave.