Co-funded by:
Mentored by:

Prva objava revije IPBE

InnoRenew CoE je ustanovil odprtodostopno revijo Interdisciplinary Perspectives on the Built Environment (IPBE; Interdisciplinarni vidiki grajenega okolja). Revija objavlja recenzirane (peer-reviewed) prispevke o raziskavah na presečišču trajnostnosti, zdravja in grajenega okolja.

Raziskovalci so vabljeni k oddaji svojih ugotovitev, pregledov, kratkih poročil o rezultatih (short communications) in evidentiranih poročil (registered reports), povezanih z nastajajočo znanostjo in inovacijami na področjih obnovljivih materialov, trajnostnega oblikovanja in biotehnologije.

Prvi objavljeni članek – pripravila sta ga Dennis Jones in Dick Sandberg, posveča pa se modifikaciji lesa ter spoznanjem akcije COST FP 1407 ModWoodLife – je sedaj dostopen na spletni strani IPBE.

Obiščite spletno stran IPBE za oddajo svojih prispevkov in se tako pridružite InnoRenew CoE pri soustvarjanju boljšega in trajnostnega okolja.

Jones, D., & Sandberg, D. (2020). A Review of Wood Modification Globally–Updated Findings from COST FP1407. Interdisciplinary Perspectives on the Built Environment.