Co-funded by:
Mentored by:

Obisk Univerze v Gradcu

Dr. Andreja Kutnar in dr. Erwin M. Schau sta v okviru bilateralnega projekta Inovacijske aktivnosti avstrijskih in slovenskih podjetij v gozdno-lesni verigi vrednosti obiskala Univerzo v Gradcu (Universität Graz).

Udeležila sta se razprave o znanosti, ki jo je organizirala univerza, in spregovorila o spreminjanju vloge LCA (analize življenjskega cikla) v grajenem okolju s posebnim poudarkom na lesu in ostalih naravnih materialih.

Sicer pa bo v okviru tega projekta opravljena primerjava med inovacijskimi dejavnostmi slovenskih in avstrijskih podjetij v gozdno-lesni verigi, kar bo omogočilo boljše razumevanje razlogov za zaostajanje slovenskih podjetij v tej panogi.

Med obiskom sta se dr. Kutnarjeva in dr. Schau sestala tudi s profesorjem Tobiasom Sternom, s katerim so razpravljali o številnih možnostih sodelovanja.