Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE gostil sestanek projektnih partnerjev

Včeraj, 14. septembra 2020, je InnoRenew CoE gostil sestanek projektnih partnerjev. Predstavniki vseh partnerjev so se sestali tako v Kopru kot preko spleta, da bi razpravljali o delu in napredku v različnih delovnih sklopih projekta InnoRenew.

Sestanek se je začel s predstavitvijo dr. Andreje Kutnar, direktorice InnoRenew CoE. V njej je dr. Kutnarjeva podala splošen pregled vseh delovnih sklopov, povzetek poročila drugega rednega pregleda projektnega dela s strani Evropske komisije in seznam vse pridobljene raziskovalne infrastrukture, ki je bila dobavljena šestim partnerjem konzorcija –  Univerzi na PrimorskemUniverzi v MariboruZavodu za varstvo kulturne dediščine SlovenijeZavodu za gradbeništvo SlovenijeInštitutu za celulozo in papir ter raziskovalnemu inštitutu InnoRenew CoE.

Nato so se osredotočili na šesti delovni sklop, ki zajema zagonske projekte. Vodje vseh osmih zagonskih projektov so predstavili začetno postavljene cilje in dosežene rezultate. Sestanek se je zaključil z generalno skupščino InnoRenew CoE.