Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Schau je član Svetovalnega tehničnega odbora za okoljski odtis

Svetovalni tehnični odbor za okoljski odtis je postal del strokovne skupine Evropske komisije.

Raziskovalec analize življenjskega cikla (LCA) in industrijske ekologije v InnoRenew CoE dr. Erwin M. Schau je član tega odbora že več let. Odbor se po nedavnih spremembah sestaja trikrat letno in Evropski komisiji svetuje o tehničnih vprašanjih, povezanih z metodami okoljskega odtisa izdelkov in organizacij. To vključuje nasvete in strokovno znanje glede razvoja pravil za okoljski odtis izdelkov in organizacij pa tudi razvoja novih metodologij.

»Zelo sem vesel, da sem del tega odbora, ker lahko prispevam k razvoju novih metodologij v okviru okoljskega odtisa/analize življenjskega cikla v Evropi. Hkrati se lahko tudi veliko naučim in vplivam na to, da EU ubere okolju prijaznejšo smer razvoja,« je dejal dr. Schau.

Kdor želi postati član te skupine, se lahko za članstvo registrira kadarkoli. Na tak način Evropska komisija zagotavlja transparentnost svojega dela.