Co-funded by:
Mentored by:

Podpis listine Zelena politika slovenskega turizma

Občina Izola je letos izpolnila pogoj za sprejem v Zeleno shemo slovenskega turizma. S tem so se zavezali, da bodo spodbujali trajnostno delovanje, združevali trajnostna prizadevanja ter promovirali lokalni značaj in zelene zgodbe.

V petek, 10. 7. 2020, so zato priredili posvet o priložnostih in izzivih trajnostnega razvoja turizma za destinacijo Izola. Na posvetu je sodelovala tudi direktorica InnoRenew CoE dr. Andreja Kutnar, ki je udeležencem predstavila temo podnebnih sprememb in načine, kako InnoRenew CoE s svojim delom doprinaša k blaženju le-teh.

Dr. Andreja Kutnar na posvetu. Foto: Lea Primožič

Poleg tega so župan občine Izola Danilo Markočič in ostali pomembnejši akterji lokalnega okolja, med katerimi je tudi direktorica InnoRenew CoE, na slovesnosti ob izolskem občinskem prazniku podpisali listino Zelena politika slovenskega turizma, s katero se podpisniki zavezujejo, da bodo delovali po trajnostnih načelih.