Co-funded by:
Mentored by:

Izzivi evropskega zelenega dogovora

V okviru 59. sejma Dom je na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani potekal tudi nacionalni strokovni posvet Stavbe in zeleni dogovor: Izzivi in trendi, na katerem so se govorci posvetili tematiki prehoda na podnebno nevtralno gospodarstvo.

Evropska komisija je sprejela evropski zeleni dogovor, s katerim se dotika temeljnih podnebnih in okoljskih izzivov današnjega časa, povezanih predvsem s segrevanjem ozračja in onesnaževanjem. Zastavili so ambiciozne cilje za boj proti podnebnim spremembam in za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. Do leta 2050 naj neto emisij toplogrednih plinov ne bi bilo več, kar bi omogočilo trajnostno in uspešno skupnost. Sprejeti ukrepi za doseganje teh ciljev seveda vplivajo tudi na spremembe pri načinu gradnje in na prehod k trajnostni gradnji in h gradnji stavb z zanesljivim in učinkovitim delovanjem.

Nekateri strokovnjaki so prepričani, da je prav trajnostna gradnja tista, ki bo odločno vplivala na izboljšanje kakovosti našega življenja in našega okolja. Za to pa potrebujemo razvoj novih tehnologij in inovacij na področju gradbeništva, spodbuditi moramo digitalizacijo in implementirati načela krožne uporabe virov ter vlagati v znanje in izobraževanje ljudi v celotni verigi gradbenega sektorja.

Na posvetu je sodelovala tudi direktorica InnoRenew CoE dr. Andreja Kutnar, ki je v svojem nastopu predstavila načine povezovanja raziskovalne sfere in gospodarstva ter krožnosti materialov. Ključ za uspeh pri tem leži v interdisciplinarnosti, saj je treba povezati sodobna področja s koncepti trajnostnega razvoja  in s smiselno rabo naravnih virov. Priložnost za krožnost je prav v lesu in ostalih obnovljivih materialih: »Če pogledamo les – začne se v gozdu, gre v hišo, naprej do sestavin v kemijski industriji, in na koncu pridemo nazaj do gozda. Krog se sklene, začetek in konec je v isti krožni zanki,« je dejala dr. Andreja Kutnar in ob tem poudarila še kaskadno rabo, prav tako pomemben vidik obnovljivih materialov.

Kot primer dobre prakse je dr. Kutnarjeva izpostavila projekt Podpiranje ključne vloge gozdno-lesnega sektorja v krožnem biogospodarstvu – WoodCircus, ki ga je InnoRenew CoE uspešno pridobil leta 2018 v okviru Obzorja 2020. Gre za promocijo vrednostnih verig lesa ter za izboljšanje pogojev in optimizacijo procesa ponovne uporabe odsluženega gradbenega lesa. V okviru projekta raziskovalci InnoRenew CoE pripravljajo belo knjigo s predlogi in primeri dobrih praks na tem področju, ki je namenjena tudi pripravi politik Evropske unije.

Več o krožnosti materialov in o tem, zakaj so prav obnovljiv materiali tisti, ki to krožnost omogočajo, ter  o ostalih primerih dobrih praks v InnoRenew CoE si lahko ogledate v posnetku predstavitve dr. Andreje Kutnar. Video posnetek so pripravili organizatorji posveta.