Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Črtomir Tavzes na sestanku FTP v Bruslju

Dr. Črtomir Tavzes, raziskovalec v InnoRenew CoE, se je pred kratkim udeležil 49. sestanka svetovalnega odbora Evropske gozdno-lesne tehnološke platforme (Forest-based Sector Technology Platform – FTP) v Bruslju. Zastopal je InnoRenew CoE, Univerzo na Primorskem in Slovensko gozdno-lesno tehnološko platformo (SGLTP).

Na sestanku so govorili predvsem o partnerstvih, ki jih ponuja Obzorje Evropa, nov program Evropske unije za raziskave in inovacije, in sicer o partnerstvu energetsko intenzivnih industrij v okviru SPIRE 2.0, o nadaljevanju partnerstva na področju energetsko učinkovitih stavb v okviru Build4People  ter o partnerstvu biotehnoloških industrijskih panog v okviru BBI JU (Bio-Based Industries Joint Undertaking). Poleg tega so razpravljali tudi o tem, kako se v družbi spreminja dojemanje gozdno-lesnega sektorja.

Sicer pa je platforma FTP namenjena povezovanju industrijskih partnerjev, lastnikov gozdov in javnih organov ter spodbujanju razprav med njimi, da bi lahko ustrezno prepoznavali skupne potrebe panoge na področju razvoja in inovacij in omogočali najboljše možnosti za sodelovanje.