Co-funded by:
Mentored by:

Sestanek partnerjev projekta Pro-Enrich v Bruslju

Partnerji projekta Pro-Enrich – Razvoj novih uporabnih proteinov in bioaktivnih sestavin iz stranskih proizvodov predelave repičnih semen, oliv, paradižnika in agrumov za uporabo v hrani, kozmetiki, živalski hrani ter lepilih so se konec januarja 2020 sestali v Bruslju na sestanku usmerjevalnega odbora.

Na sestanku, ki se ga je udeležil tudi dr. Matthew Schwarzkopf, predstavnik InnoRenew CoE, so razpravljali predvsem o obsežnem poročilu, ki ga je pripravila ocenjevalna komisija BBI JU (Bio-Based Industries Joint Undertaking). Komisija je pregledala vse dosedanje dejavnosti pri projektu in opredelila številne izzive, ki projektne partnerje čakajo v zadnjem letu trajanja projekta.

Sicer pa je glavni namen tega projekta razviti biopredelovalne tehnologije, s katerimi bi kmetijske odpadke lahko uporabili za biološko proizvodnjo beljakovin in fenolnih spojin. Te bi nadomestile spojine, pridobljene na osnovi nafte, kakršne se trenutno uporabljajo v industrijski proizvodnji hrane, kozmetike in drugih izdelkov široke potrošnje.