Co-funded by:
Mentored by:

Sestanek partnerjev projekta Pharaon

Enaindvajsetega januarja 2020 je v italijanskem mestu Pisa potekal prvi sestanek partnerjev projekta Pharaon (Pilotne raziskave za zdravo in aktivno staranje). Projekt, ki ga koordinira Inštitut BioRobotics šole Scuola Superiore Sant’Anna, je financiran v okviru programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020.

Na sestanku so se srečali predstavniki vseh 41 partnerjev, ki prihajajo iz 12 evropskih držav in se uskladili o prvih korakih pri izvajanju projekta, namenjenega razvoju pametnega in aktivnega življenja.

Tudi InnoRenew CoE je partner pri projektu in bo podpiral slovenski demonstracijski projekt, svetoval pri tehnični izvedbi skupne platforme ter predlagal oblikovne in strukturne premisleke, namenjene integraciji IKT v grajeno okolje. Poleg tega bo tudi vodil delovni sklop 6 – Razvoj ekosistema –, v okviru katerega bo načrtoval, uvajal in izvajal shemo financiranja za tretje stranke. Ta bo pokazala nadgradljivost in prilagodljivost platforme PHArA-ON, tako da se jo bo povezalo z novimi in že obstoječimi rešitvami za testiranje in demonstracijo.

Z ustvarjanjem visoko prilagodljivih ter interoperabilnih odprtih platform in z integriranjem naprednih storitev, naprav in orodij, vključno z internetom stvari (IoT), umetno inteligenco, robotiko, računalništvom v oblaku (cloud computing), pametnimi prenosljivimi elektronskimi napravami, masovnimi podatki in pametno analitiko, bodo rezultati projekta prinesli rešitev za samostojno in varno življenje starejših ljudi.