Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Ana Slavec vodila delavnico o upravljanju raziskovalnih podatkov

Dr. Ana Slavec, ambasadorka Združenja za raziskovalne podatke (RDA) za področje tehnike/obnovljivih materialov in svetovalka za statistiko v InnoRenew CoE je 9. januarja 2020 vodila delavnico o upravljanju raziskovalnih podatkov o obnovljivih materialih in produktih.

Udeleženci delavnice so se seznanili s ključnimi koncepti pri upravljanju raziskovalnih podatkov in se naučili odgovornega deljenja podatkov v skladu z načeli FAIR (findable, accessible, interoperable and reusable – najdljivost, dostopnost, interoperabilnost in ponovna uporabnost). Dr. Ana Slavec jim je med drugim predstavila tudi najboljše prakse uporabe preglednic za upravljanje podatkov ter jih skozi primer vodila pri pisanju načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki.

Dr. Ana Slavec je bila vesela velikega zanimanja za delavnico: »To kaže, da med raziskovalci narašča zavedanje o pomembnosti veščin upravljanja z raziskovalnimi podatki. Te bodo v naslednjih letih ključne predvsem v projektih okvirnega programa Obzorje Evropa. Upam, da bodo raziskovalci nadaljevali s projektom priprave podatkov, ki so ga začeli v okviru praktičnega dela delavnice, in se še naprej izobraževali na tem področju ter da se bodo nekateri izmed njih včlanili v delovne skupine Združenja za raziskovalne podatke RDA.«

Dr. Ana Slavec na delavnici. Foto: Amy Simmons