Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE na 46. Mednarodnem letnem simpoziju Društva inženirjev in tehnikov papirništva (DITP)

Vodja raziskovalne skupine IRT v InnoRenew CoE dr. Miklós Krész in raziskovalec dr. Balázs Dávid sta se udeležila 46. mednarodnega letnega simpozija DITP, foruma za strokovnjake za papirništvo. Dogodek je organiziralo Društvo inženirjev in tehnikov papirništva ter Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje papirne in papirno predelovalne industrije.

Namen simpozija je promocija novih znanstvenih in tehničnih rešitev v papirni industriji. Glavno tematiko letošnjega dogodka so naslovili »Med krožnim, bio in digitalnim«. V različnih delih simpozija so udeleženci obravnavali problematiko digitalizacije, materialov za krožno biogospodarstvo ter inovacij pri obdelavi vlaknin in učinkovito rabo virov v proizvodnji.

Dr. Miklós Krész je predstavil svoj prispevek z naslovom »Strokovni sistemski pristop za optimizacijo procesov proizvodnje vlaknin«, kjer je opisal trenutno stanje raziskovalnega projekta, ki ga InnoRenew CoE izvaja skupaj z Inštitutom za celulozo in papir. Cilj tega projekta je razviti take pristope za podatkovne analize in za modele napovedovanja, ki bodo pomagali pri določanju potencialnih področij uporabe biomaterialov. Zanimanje občinstva za to temo kaže na potrebo po takšnih rešitvah v panogi.