Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Ana Slavec na raziskovalnem obisku na Finskem

Dr. Ana Slavec, raziskovalka in svetovalka za statistiko v InnoRenew CoE, je kot ambasadorka za tehniko – obnovljive materiale v Združenju za raziskovalne podatke (Research Data Alliance – RDA) odšla v Helsinke, kjer je sodelovala pri več dogodkih.

V ponedeljek, 21. oktobra 2019, se je udeležila sestanka nacionalnih vozlišč RDA, na katerem so koordinatorji vozlišč predstavili svoje delo ter razpravljali o medsebojnem sodelovanju in sodelovanju z Evropskim oblakom odprte znanosti (EOSC). V zadnjem delu sestanka so svoje načrte dela predstavili tudi ambasadorji in razpravljali o možnostih sodelovanja z nacionalnimi vozlišči.

Srečanje nacionalnih vozlišč in ambasadorjev RDA. Foto: RDA Europe

Naslednji dan je na Oddelku za bioprodukte in biosisteme Fakultete za kemijsko tehniko Univerze Aalto predavala o upravljanju z raziskovalnimi podatki ter o obnovljivih materialih in izdelkih. V prvem delu predavanja je predstavila pomen pravilnega ravnanja z raziskovalnimi podatki, v drugem pa je predstavila Združenje za raziskovalne podatke in možne načine sodelovanja. To je bil že drugi obisk, ki ga je dr. Ana Slavec opravila kot ambasadorka – prvi je bil septembra na inštitutu FCBA v Parizu.

Predavanja na Oddelku za bioprodukte in biostisteme Fakultete za kemijsko tehniko Univere v Aaltu. Foto: Faksawat Poohphajai

Še istega dne je se je udeležila tudi srečanja RDA za raziskovalce na začetku kariere, kjer je bila ena izmed govornikov na okrogli mizi.

Okrogla miza za raziskovalce na začetku kariere. Foto: Fotis E. Psomopoulos

Od 23. do 25. oktobra 2019 pa je potekalo 14. plenarno zasedanje Združenja za raziskovalne podatke RDA, kjer se je dr. Ana Slavec udeležila predvsem sej delovnih in interesnih skupin, ki so povezane s področjem tehnike (Fizični vzorci in zbirke v raziskovalnem ekosistemu, Mednarodni registri  o materialnih virih in Raziskovalni podatki v tehniki), ter tistih, povezanih s FAIR-načeli ravnanja z raziskovalnimi podatki (Modeli zrelosti podatkov FAIR, Register FAIRSharing: povezovanje podatkovnih politik, standardov in baz in Katalog metapodatkovnih standardov). Poleg tega je v petek sodelovala na srečanju delovne skupine RDA/CODATA o poletnih šolah na področju podatkovne znanosti in računalništva v oblaku v državah v razvoju, kjer je predstavila svojo študijsko izkušnjo na poletni šoli za skrbnike podatkov v Trstu, na plenarni seji o uporabi in rezultatih RDA pa je imela triminutno predstavitev za področje tehnike.

Predstavitev področja tehnike na plenarni seji o uporabi in rezultatih RDA. Foto: Hilary Hanahoe

To je bilo drugo plenarno zasedanje RDA, ki se ga je dr. Ana Slavec udeležila – lani je kot ena izmed prejemnic nagrade RDA za raziskovalce na začetku kariere obiskala 12. srečanje v Bocvani. V prihodnje se bo kot ambasadorka za tehniko – obnovljive materiale udeležila konference in delavnice Odprta znanost, ki bosta potekali 14. in 15. novembra 2019 v Mariboru.