Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Ana Slavec na prireditvi Odprta znanost v Mariboru

14. in 15. novembra 2019 je RDA vozlišče Slovenija, ki ga koordinira Arhiv družboslovnih podatkov, v sodelovanju z Mlado akademijo, projektom NI4OS, Univerzitetno knjižnico Maribor, zavodom Arnes in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport v okviru Meseca znanosti, organiziralo izobraževalno prireditev Odprta znanost, katerega osrednji del je bila konferenca Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji, sledil pa ji je sklop delavnic za raziskovalce.

Dr. Ana Slavec, svetovalka za statistiko v InnoRenew CoE,  je na konferenci predstavila  upravljanje podatkov s področja obnovljivih materialov in izdelkov.  Udeležila se je tudi delavnic odprte znanosti ter delavnice o načelih FAIR in načrtov za upravljanje raziskovalnih podatkov.

Po delavnici pa je kot ambasadorka Združenja za raziskovalne podatke RDA za tehniko – obnovljive materiale imela še predstavitev združenja, na kateri je udeležencem predstavila tudi možnosti za sodelovanje. To je bil že četrti delovni obisk dr. Ane Slavec kot ambasadorke za tehniko – obnovljive materiale v RDA; na prvega je septembra šla v Francijo, na drugega oktobra na Finsko in na tretjega novembra na Češko.