Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE soorganiziral MATCOS konferenco

Srednjeevropska konferenca o uporabnem teoretičnem računalništvu MATCOS (Middle-European Conference on Applied Theoretical Computer Science) poteka vsako tretje leto v Kopru. Konferenca igra posebno vlogo pri raziskavah s področja računalništva, saj se osredotoča predvsem na vključevanje teoretičnih rezultatov v prakso.

InnoRenew CoE je bil letos prvič soorganizator konference, pripravil jo je v sodelovanju z Univerzo na Primorskem. Udeleženci so 10. in 11. oktobra 2019 lahko prisluhnili 21 daljšim in 16 krajšim predstavitvam različnih tematik, kot so analiza podatkov, vizualizacija, kriptografija, simulacije, diskretna optimizacija, algoritem grafov, mrežni procesi, teorija iger … Glavni govornik na konferenci je bil prof. Thomas Pock s Tehniške univerze v Gradcu. To je strokovnjak s področja razvoja matematičnih modelov za računalniški vid in obdelavo slik ter razvoja učinkovitih konveksnih algoritmov optimizacije.

Organizatorji se že veselijo naslednje konference, ki bo v Kopru potekala leta 2022.