Co-funded by:
Mentored by:

Živi laboratorij živi … zaradi ljudi!

Bil je drugi dan konference Open Living Lab Days 2019, ki jo organizira Evropsko združenje živih laboratorijev (European Network of Living Labs – ENoLL). Več kot 400 udeležencev iz več kot 30 držav je prišlo v Grčijo, na letno druženje s tistimi, ki verjamemo, da le s sodelovanjem lahko sooblikujemo uporabne rešitve za boljši, trajnostni, človeku in naravi prijazni jutri. Kot vodja živega laboratorija v InnoRenew CoE sem razmišljala o vseh pojmih, ki so bili na konferenci del vsakdanjega pogovora – četverna vijačnica, soustvarjanje, znanost za državljane, odprto inoviranje, participativno raziskovanje in, seveda, živi laboratorij.  Zanimivo je, da v skupnosti pojme neprestano uporabljamo, a še danes ima vsak o njih svojo predstavo. Kje v tem gozdu zgodb, načinov dela, idej in pristopov torej raste Živi laboratorij InnoRenew?

 

Drevo kot navdih za naše delovanje

Drevesa niso samotni organizmi. So del sistema, ki ga povezujejo glivne (t. i. mikorizne) mreže. Znanstveniki so ta sistem poimenovali »lesni splet« (ang. wood wide web), saj različne vrste dreves in rastlin povezuje podobno, kot ljudi povezuje svetovni splet (ang. world wide web). Izmenjava po lesnem spletu omogoča sodelovanje in s tem rast celotnega gozdnega ekosistema.

V Živem laboratoriju InnoRenew iščemo navdih v načinu delovanja teh mikoriznih mrež. Med seboj povezujemo predstavnike z najrazličnejših strokovnih področij, ki vsi na svojem področju prispevajo k trajnostnemu razvoju našega bivanjskega okolja. Naše aktivnosti so zasnovane glede na potrebe in način delovanja naših članov, s katerimi skupaj soustvarjamo nove ideje in rešitve. Naše skupno delovanje temelji na zaupanju in sodelovanju. To sta ključni vrednoti, ki nas vodita v procesu odkrivanja, oblikovanja in potrditve novih idej, konceptov in končnih rešitev, ki temeljijo na razumevanju pomena obnovljivih virov za človeku in naravi prijazno, trajnostno prihodnost.

Naši člani razumejo, da je odprto inoviranje ključno za njihov uspeh. V živem laboratoriju jim omogočamo (realni in virtualni) prostor, kjer so tudi s svojimi tekmeci lahko sodelavci, s katerimi delijo znanja, informacije, izkušnje in zmogljivosti (npr. opremo, finančna bremena pri iskanju rešitev, človeški kapital).

 

Živi laboratorij v praksi

Živi laboratorij InnoRenew deluje kot mednarodno stičišče znanosti, industrije, politike in civilne družbe ter kot inovacijska platforma, ki omogoča razpravo o razvoju, testiranju in udejanjanju kreativnih in inovativnih idej, konceptov in politik, povezanih z gozdno-lesno verigo in njeno vlogo v krožnem gospodarstvu. Svojim članom glede na njihov status (zlato, srebrno ali pridruženo članstvo) ponujamo različne aktivnosti in storitve, kot so delavnice za skupno razpravljanje o izzivih, s katerimi se soočajo naši člani, organiziranje tematskih fokusnih skupin glede na potrebe posamezne skupine ter usposabljanja in izobraževanja za posameznega člana živega laboratorija.

Verjamemo, da bomo najboljše in najbolj inovativne rešitve našli le, če bomo v njihovo oblikovanje in izvedbo vključili različne poglede in potrebe, zato sta soustvarjanje idej in sodelovanje v raziskovalnem procesu nujna. Seveda, to je vendar logično, si morda mislite, a pri vsakodnevnem delu in obilici obveznosti na to pogosto pozabljamo. Živi laboratorij InnoRenew zato aktivno deluje tudi znotraj našega raziskovalnega inštituta. Skupaj z raziskovalci iščemo načine, kako končne uporabnike naših tehnologij in naših rešitev (npr. industrijo in določene družbene skupine, kot so starejši državljani) vključiti v sam proces raziskovanja od idejne zasnove do testiranja in implementacije.

 

Pogled v prihodnost

Naša vizija je, da postanemo mednarodno prepoznana inovacijska platforma za sooblikovanje trajnostno naravnanih rešitev za grajeno okolje, ki temeljijo na uporabi obnovljivih virov. Jesen je pravi čas za nadaljnje korake v tej smeri. Začeli bomo sicer bolj lokalno, z našim prvim dogodkom iz cikla Izzivi prihodnosti, ki smo ga naslovili Kako z obnovljivimi materiali do trajnostne Slovenije?, nadaljevali pa bomo z odprtim pozivom k sodelovanju pri reševanju nekaterih skupnih izzivov in sooblikovanju programa Živega laboratorija InnoRenew za leto 2020.

 

Mesta za članstvo so vedno odprta

V Živem laboratoriju InnoRenew verjamemo v pomen širjenja znanja in sodelovanja v raziskovalnem ter inovacijskem procesu in si prizadevamo za razvoj in promocijo krožne ekonomije.  Združujemo več kot 110 članov iz 28 držav. Med njimi so tako predstavniki podjetij, univerz in raziskovalnih inštitutov kot občin, regionalnih razvojnih agencij, ministrstev, industrijskih in raziskovalnih združenj, tehnoloških platform in grozdov pa tudi mednarodnih organizacij in nekateri zainteresirani posamezniki. Mesta za članstvo v naši skupnosti so vedno odprta; z vsakim novim članom, ki bi rad poiskal rešitve tako za lastne kot skupne izzive,  se bogatimo, oblikujemo in razvijamo. Tudi zato je naša skupnost – živi laboratorij.

Kim Turk Mehes,
vodja Živega laboratorija InnoRenew in svetovalka za politike