Co-funded by:
Mentored by:

Sestanek tehničnega odbora Evropskega odbora za standardizacijo v Rimu

Dr. Iztok Šušteršič, vodja raziskovalne skupine za trajnostno gradnjo z obnovljivimi materiali v InnoRenew CoE, in raziskovalec v tej skupini dr. Igor Gavrić sta se prejšnji teden v Rimu udeležila sestanka delovne skupine tehničnega odbora Evropskega odbora za standardizacijo (CEN/TC 250/SC 8/WG 3).

V okviru te skupine sodelujeta pri pripravi nove generacije standarda Evrokod 8 – Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – Lesene konstrukcije in tako prispevata k razvoju novih postopkov projektiranja lesenih konstrukcij na potresnih področjih.

Med dvodnevnim sestankom so udeleženci predelali obsežno gradivo, ki bo sestavljalo novo poglavje standarda Evrokod 8 za protipotresno projektiranje lesenih konstrukcij.

Kot je povedal dr. Iztok Šušteršič, so na sestanku obravnavali tudi nov predlog standarda EN 12512, ki se dotika kvazistatičnega cikličnega testiranja.

Sestanek delovne skupine tehničnega odbora. Foto: Igor Gavrić