Co-funded by:
Mentored by:

Sestanek projekta DynaTTB

V začetku tedna so se v prostorih Univerze v Ljubljani sestali partnerji projekta Dinamični odziv visokih lesenih zgradb pri uporabni obratovalni obtežbi – DynaTTB.

Na sestanku je dr. Michael Burnard v okviru delovnega sklopa diseminacije, ki ga vodi InnoRenew CoE, predstavil načrt upravljanja podatkov, prost dostop do podatkov (open access) in podatke odprtega tipa (open data).

Sestanek projekta DynaTTB. Foto: Igor Gavić

Dr. Boris Azinović iz Zavoda za gradbeništvo Slovenije je na sestanku poleg tega predstavil projekt Innocrosslam, katerega koordinator je. Innocrosslam je, tako kot projekt DynaTTB, financiran iz sredstev raziskovalnega programa ForestValue, ki ga skupno financirajo nacionalne organizacije za financiranje v okviru programa ForestValue – Inoviranje gozdarske bioekonomije sklada ERA-NET. Skupaj so določili izhodišča za sodelovanje v okviru obeh projektov.

Pozneje so imeli tudi organiziran ogled gradbišča štirinadstropne stavbe iz križno lepljenega lesa (CLT) v Rožni dolini v Ljubljani, na kateri raziskovalca dr. Iztok Šušteršič in dr. Igor Gavrić v okviru projekta DynaTTB izvajata meritve vibracij. Ogled je vodil dr. Bruno Dujič, direktor podjetja CBD, d. o. o., in član Živega laboratorija InnoRenew. Prav podjetje CBD, d. o. o., je izvedlo projekt gradbenih konstrukcij in leseno konstrukcijo objekta.

Pri tem projektu partnerji razvijajo nove, natančnejše numerične modele, ki omogočajo bolj zanesljivo napovedovanje obnašanja visokih lesenih stavb pri obratovalni obtežbi vetra, InnoRenew CoE pa je zadolžen tako za vodenja delovnega sklopa diseminacije kot za koordinacijo razvoja in pripravo smernic za projektiranje visokih lesenih zgradb glede na vetrno obtežbo.