Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE gosti raziskovalko iz Španije

Dr. Oihana Gordobil je raziskovalka na španski Univerzi v Baskiji in članica raziskovalne skupine za procese biorafinerij. V InnoRenew CoE bo preživela 5 mesecev in delala predvsem z raziskovalci iz skupine za modifikacijo lesa.

Pri svojem delu se dr. Oihana Gordobil osredotoča predvsem na valorizacijo industrijske črne tekočine kot vira lignina, namenjeno razvoju ligninskih izdelkov, pri katerih obstaja velika verjetnost, da bi lahko nadomestili sintetične spojine, ki se pogosto uporabljajo v kozmetični in farmacevtski industriji.

V času raziskovalnega obiska v InnoRenew CoE bo dr. Gordobilova z uporabo NIR spektroskopije in kemometrije razvila standardizirano metodo za karakterizacijo lignina.