Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Jakub Sandak na Državni univerzi v Oregonu

Raziskovalec v InnoRenew CoE dr. Jakub Sandak se je 24. mednarodnega seminarja o strojni obdelavi lesa udeležil na povabilo Fakultete za gozdarstvo Državne univerze v Oregonu, ki je organizator dogodka.

Namen tega petdnevnega seminarja je izmenjava informacij in tehničnega znanja med akademiki in strokovnjaki na področju napredne strojne obdelave lesa. Prvi tovrstni seminar so organizirali že leta 1963.

Letošnji program se je začel s predstavitvijo zgodovine mednarodnih seminarjev o strojni  obdelavi lesa, sledilo pa je 11 tematskih sklopov o obdelavi lesa, senzorjih in nadzoru kakovosti, novih izdelkih in proizvodnih postopkih, proizvodnji furnirja ter brušenju in zmanjševanju prahu. Pripravili so tudi predstavitve plakatov ter dvodnevni izlet, na katerem so si udeleženci lahko ogledali primere lesnopredelovalne in proizvodne industrije v Corvallisu.

Dr. Jakub Sandak v ZDA. Foto: InnoRenew CoE