Co-funded by:
Mentored by:

Raziskovalci začeli z delom na novo pridobljenemu projektu

InnoRenew CoE je koordinator projekta Selektivna ekstrakcija molekul z visoko vrednostjo za sektor specialnih kemikalij iz ostankov predelave lesa, enega izmed novo pridobljenih projektov, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

Raziskovalci so začeli z delom pri projektu in zato organizirali zagonski sestanek, ki so se ga udeležili tudi predstavniki partnerskih organizacij projekta: Institut »Jožef Stefan«, Univerza na Primorskem – Inštitut Andrej Marušič, ARHEL, d. o. o., in Univerza v Ljubljani –  Fakulteta za farmacijo.

Na sestanku je dr. Kelly Peeters, raziskovalka v InnoRenew CoE, vsem udeležencem natančneje predstavila celoten projekt in posamezne delovne sklope. Prav tako so se vsi partnerji med seboj spoznali in dorekli, kdo je zadolžen za kakšno nalogo in na koga se lahko obrnejo, če bodo rabili pomoč. Posvetili so se tudi problematičnim točkam v posameznih delovnih sklopih.

Glavni cilj projekta je razviti metodologijo za dostop do polifenolov z visoko vrednostjo pri mokrih in suhih procesih odstranjevanja lubja in s tem dodati vrednost toksičnim odpadnim materialom. Industrija celuloze in papirja namreč pri primarni predelavi lesa proizvaja velike količine lubja, ki pa zmanjšuje kakovost lesnih izdelkov in se zato odstranjuje. Pri procesu odstranjevanja nastaja voda, ki je okolju in zdravju škodljiva. Med bioaktivnimi spojinami, ki pri tem nastanejo, so tudi polifenoli, ki se lahko uporabljajo v raziskovalnih programih za preprečevanje koronarne bolezni srca, raka in delovanja virusa HIV.

Rezultati tega projekta bodo zelo koristni za slovenske in evropske industrije iz gozdno-lesnega sektorja, ki uporabljajo mokre in suhe procese odstranjevanja lubja in z njimi povezane ostanke.