Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Ana Slavec se je udeležila šole za skrbnike podatkov Data Stewards School

Raziskovalka in svetovalka za statistiko v InnoRenew CoE dr. Ana Slavec je bila med petimi udeleženci Šole za skrbnike podatkov (Data Steward School), ki je potekala med 5. in 16. avgustom 2019 v Mednarodnem centru za teoretično fiziko v Trstu.

Šola, ki jo je vodil dr. Hugh Shanahan, je prva v nizu številnih načrtovanih šol CODATA-RDA širom Evrope, ki bodo potekale v okviru pobude FAIRsFAIR. Poleg dr. Slavec so bili izbrani in so se šole udeležili še štirje udeleženci, in sicer Frans Huigen (nizozemski arhiv podatkov DANS), Sanjin Muftic (Univerza v Cape Townu), Sothearath Seang (Univerza na Azurni obali) in Cristiana Pisoni (Univerza v Bergamu).

Prvi teden je šolanje potekalo v okviru poletne šole za mlade raziskovalce in strokovnjake CODATA-RDA Research Data Science Summer School. Ta je svoja vrata odprla že četrtič zapored in v Trstu združila 37 udeležencev iz 20 držav.

Udeleženci prvega tedna poletne šole. Foto: Andjani Gatzsweiler

Drugi teden pa se je program Šole za skrbnike podatkov posvetil metapodatkom, trajnim identifikatorjem, odkrivanju podatkov, načrtom upravljanja podatkov, repozitorijem, povezanim podatkom in poizvedovalnemu jeziku SPARQL.

Šola za skrbnike podatkov je bila za dr. Ano Slavec zelo dobra izkušnja, saj bo na podlagi novo pridobljenega znanja lažje pomagala drugim raziskovalcem pri pripravi njihovih podatkov za predajo v repozitorije. V okviru programa je razvila akcijski načrt za upravljanje podatkov, ki ga bo izvedla v naslednjih šestih mesecih.