Co-funded by:
Mentored by:

Sheld-ON sestanek v Romuniji

Raziskovalca iz InnoRenew CoE dr. Anna Sandak in dr. Michael Burnard, ki je tudi podpredsednik akcije COST Sheld-ON CA16226, sta se ta teden udeležila sestanka nedavno sestavljene delovne skupine 4.

Na srečanju so se osredotočili na začetne aktivnosti druge faze te akcije COST in na začetek dela omenjene delovne skupine. Ta je zadolžena za načrtovanje, pripravo in predstavitev rešitev za prijetno staranje doma, na delovnem mestu in v skupnosti. Na vseh teh treh področjih skupina skrbi za razvoj tehnologije, primerne za ciljno publiko, torej za odrasle, za starostnike in za njihove negovalce.

Dr. Michael Burnard je sodeloval pri načrtovanju in izvedbi sestanka, dr. Anna Sandak pa je sestanek vodila.

V okviru srečanja so tudi izdali tiskano različico nedavno objavljenega najsodobnejšega poročila o pohištvenih rešitvah za uporabnike, o IKT ter o drugih rešitvah za učinkovito zdravstveno oskrbo starostnikov. Poročilo je rezultat vseh udeležencev v akciji COST in njihovega prvega poldrugega leta trdega dela.

 

Dr. Anna Sandak na sestanku. Foto: Michael Burnard