Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE organiziral delavnico v okviru bilateralnega projekta Optimizacija trajnostnih oskrbovalnih verig

Ta teden je InnoRenew CoE gostil raziskovalce iz budimpeškega Inštituta za računalništvo in nadzor (Institute for Computer Science and Control). Ta madžarski inštitut je tudi partner v skupnem bilateralnem projektu Optimizacija trajnostnih oskrbovalnih verig.

Primarni cilj tega projekta je optimizacija oskrbovalnih verig s poudarkom na okoljskih vplivih in stroških energije, InnoRenew CoE pa pri projektu skrbi za analiziranje in specifikacijo s tem povezanih industrijskih težav, opredelitev omejitev in parametrov ter določanjem okvira, ki bo podprl odločitve.

Na dvodnevni delavnici so udeleženci opredelili ključna vprašanja, s katerimi se bodo soočili med projektom in ki so pomembna za industrijsko uporabo. Z različnimi predstavitvami so razglabljali o oblikovanju zanesljive mreže dobavne verige, razporeditvi in energetski učinkovitosti dobavne verige ter o nadaljnjem načrtu dela pri projektu.