Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Ana Slavec v Bruslju

Dr. Ana Slavecje članica delovne skupine Evropskega oblaka odprte znanosti (EOSC – European Open Science Cloud) FAIR. V začetku julija 2019 se je delovna skupina sestala v Bruslju, kjer so razpravljali o pripravi priporočila za izvajanje in uporabo načel raziskovalnih podatkov FAIR (findable, accessible, interoperable and reusable – najdljivost, dostopnost, interoperabilnost in ponovna uporabnost).

Na sestanku je bila dr. Slavec del skupine  za metrike in certificiranje. Vsem članom delovne skupine so tudi predstavili delovanje izvršnega odbora EOSC.

Delovna skupina, ki ima 26 članov iz 20 različnih držav članic, bo obravnavala interdisciplinarno interoperabilnost, zbirala zahteve, pomembne za storitve EOSC, ter svetovala izvršnemu in upravnemu odboru EOSC o zadevah, povezanih z načeli FAIR.

Več o poteku prvega sestanka lahko preberete tudi v blogu.