Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Ana Slavec v Bruslju

Dr. Ana Slavec je članica delovne skupine Evropskega oblaka odprte znanosti EOSC FAIR. V začetku julija 2019 se je delovna skupina sestala v Bruslju, kjer so razpravljali o pripravi priporočila za izvajanje in uporabo načel raziskovalnih podatkov FAIR (findable, accessible, interoperable and reusable – najdljivost, dostopnost, interoperabilnost in ponovna uporabnost).

Delovna skupina, ki ima 26 članov iz 20 različnih držav članic, bo obravnavala interdisciplinarno interoperabilnost, zbirala zahteve, pomembne za storitve EOSC ter svetovala izvršnemu in upravnemu odboru EOSC o zadevah, povezanih z načeli FAIR.

Na sestanku je bila dr. Slavec del skupine  za metrike in certifikate. Vsem članom delovne skupne so tudi predstavili delovanje izvršnega odbora EOSC.

Več o poteku prvega sestanka lahko preberete tudi v blogu.