Co-funded by:
Mentored by:

Inovativni izdelki iz papirja, zasnovani na principih krožnega oblikovanja

Od 11. do 16. junija 2019 je bila v Desnem atriju Mestne hiše v Ljubljani na ogled razstava Papiro-logía – Krožno oblikovanje in uporaba papirja v interierju. Na njej je bilo predstavljenih dvanajst del magistrskih študentov industrijskega oblikovanja, ki prikazujejo možnosti uporabe papirja v interierju, zasnovane na principih krožnega oblikovanja, oziroma na konkretnih primerih kažejo pot, kako do učinkovitih rešitev k prehodu v krožno gospodarstvo.

Predstavljeni so bili naslednji inovativni izdelki iz papirja: Hive –  modularni sistem svetil iz papirja, ki s premišljenim oblikovanjem ovrže predpostavko o začasnem izdelku iz na videz hitro zavržljivega materiala; Senzorna kupola, ki se prilagaja potrebam otrok z motnjo senzorne integracije in jim ponuja možnost za kakovostno učenje, razvoj in igro; Zoobox –  sestavljiva igrača, ki spodbuja razvoj motoričnih sposobnosti, krepi prostorsko orientacijo in spodbuja domišljijo; Polygami –  igralo, ki spodbuja otrokovo kreativnost, razvija njegovo prostorsko predstavo in motoriko ter mu omogoča raziskovanje in ustvarjanje lastnega domišljijskega prostora; Projekt Papir + bioplastika, ki temelji na odkrivanju in generiranju novih (do sedaj neizkoriščenih) potencialov nereciklabilnega papirja; Stol – izdelan iz časopisnega papirja, ki v praksi dokaže, da je recikliran časopisni papir konstrukcijsko in estetsko primeren material za izdelavo pohištva; Uporabniku in okolju prijazna volilna infrastruktura, ki ponuja odgovor v obliki izboljšane obstoječe volilne opreme; Šiva – pregradna stena, ki omogoča prilagodljivo modularno grajenje zvočno izoliranih prostorov, primerna predvsem za reševanje problematike izgube koncentracije v neprimerno zasnovanih odprtih prostorih; Val/Wall – sestavni modul sistemskih elementov za uravnavanje zvoka v odprtih ali dotrajanih prostorih; Zložljivi pregradni steni Senta in Sipha, ki omogočata učinkovitejše delo in večje zadovoljstvo zaposlenih v odprtih pisarnah; Papertry, pripomoček za lažjo opustitev kajenja, ter Destruktivna igra, ki otrokom omogoča sproščanje notranjih napetosti ter spoznavanje mej lastne moči in transformativnega potenciala agresije na okoljsko sprejemljiv način.

Celoten proces oblikovanja razstavljenih izdelkov je temeljil na uveljavljenih metodah Ellen MacArthur Foundation, vodilne fundacije za krožno gospodarstvo na svetu, ki kot enega najpomembnejših gradnikov k prehodu v krožno gospodarstvo izpostavlja prav oblikovanje.

Razstava je nastala na pobudo Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), ki svoje aktivnosti intenzivno usmerja k oblikovanju ekonomsko učinkovitega in okolju prijaznega razvoja, pri čemer velik pomen daje prav krožnemu oblikovanju kot enemu od ključnih temeljev krožnega gospodarstva. Razstavljeni primeri kažejo, da se lahko z inovativnim oblikovanjem in medsektorskim sodelovanjem v regijo prinese številne zelene priložnosti, za katere si bo agencija tudi v prihodnje prizadevala, da se bodo nadgrajevale in širile tako v regiji kot tudi širše v Sloveniji. Ljubljanska urbana regija pa je tudi ena prvih regij, ki je pridobila smernice in priporočila Evropske unije za prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo.

Mag. izr. prof. Lucija Močnik Ramovš, dekanja Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (ALUO UL), je razstavo pospremila z besedami, da je ta še en odličen primer predanosti študentov in pedagogov na Oddelku za industrijsko in unikatno oblikovanje, da bi v družbi spodbudili in uveljavili trajnostno delovanje. Ta njihova misija prodira tudi v mednarodni prostor, saj so med drugim avtorji koncepta »Misliti pogoje našega časa«, s katerim se Slovenija predstavlja na letošnjem Milanskem trienalu.

Na povezavi Papiro-logía – Krožno oblikovanje in uporaba papirja v interierju je na ogled publikacija, ki je, tako kot tiskovine za razstavo, natisnjena na papirju, izdelanem iz tujerodnih invazivnih rastlin (akacije in japonskega dresnika). Papir je razvil, proizvedel in poklonil Inštitut za celulozo in papir. Ta je v okviru partnerstva nudil študentom tudi strokovno podporo pri razvoju izdelkov, kar velja tudi za DS-Smith, vodilno evropsko embalažno podjetje, ki je zagotovilo znanje in material za razstavljene izdelke in je te tudi izdelalo.

Pri razstavi, ki je nastala v okviru projekta InnoRenew, so sodelovali Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Inštitut za celulozo in papir, podjetji DS Smith in TAM-TAM ter Mestna občina Ljubljana.