Co-funded by:
Mentored by:

Zagonski sestanek projekta DynaTTB

Konec marca 2019 se je tudi uradno začel izvajati še eden izmed novo pridobljenih projektov InnoRenew CoE, in sicer Dinamični odziv visokih lesenih zgradb pri uporabni obratovalni obtežbi – DynaTTB. Projekt financirata Evropska unija v okviru programa ForestValue Research Programme in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

Pri projektu DynaTTB bodo projektni partnerji med drugim razvili nove, natančnejše numerične modele, ki bodo omogočali bolj zanesljivo napovedovanje obnašanja visokih lesenih stavb pri obratovalni obtežbi vetra, kar bo spodbudilo porast visokih lesenih zgradb v okviru urbanega razvoja. S tem bi se lahko povečala tudi vrednost in tržišče obnovljivih proizvodov gozdnega gospodarstva.

Zagonski sestanek. Foto: Iztok Šušteršič

Švedski raziskovalni inštitut RISE, ki je vodilna ustanova pri projektu, je organiziral zagonski sestanek v Brumunddalu na Norveškem. Dvodnevno srečanje je potekalo v hotelu Wood, ki je del Mjøstårneta, najvišje lesene zgradbe na svetu. Sestanka sta se udeležila tudi dva predstavnika InnoRenew CoE, raziskovalca dr. Iztok Šušteršič in dr. Igor Gavrić, ki sta udeležencem predstavila načrte za uresničevanje predvidenih projektnih nalog. InnoRenew CoE je namreč zadolžen za vodenje delovnega sklopa diseminacije ter za koordinacijo razvoja in pripravo smernic za projektiranje visokih lesenih zgradb glede na vetrno obtežbo. Raziskovalca sta se s projektnimi partnerji obenem dogovorila o delu InnoRenew CoE pri drugih nalogah, na primer pri modeliranju zgradb ter preverjanju na terenu.

Hotel Wood. Foto: Igor Gavrić

Udeleženci na zagonskem sestanku. Foto: Iztok Šušteršič