Co-funded by:
Mentored by:

December v znaku sodelovanja

Decembra lani je naš namestnik direktorice in vodja raziskovalne skupine Človekovo zdravje v grajenem bivanjskem okolju dr. Michael Burnard predaval na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Beogradu. Študentom je predstavil načelo REED (restorative environmental and ergonomic design – restorativno okoljsko in ergonomsko oblikovanje) in načelo biofiličnega oblikovanja. Dr. Burnard je imel tudi srečanje s predstavniki beograjske fakultete, na katerem so ugotovili, da jih povezujejo številne skupne točke.

Vodja raziskovalne skupine za informacijsko in računalniško tehnologijo dr. Miklós Krész pa je obiskal Madžarsko, kjer se je udeležil mednarodne konference o optimizaciji algoritmov VOCAL. Konferenca združuje raziskovalce, ki se ukvarjajo tako s teoretično kot z uporabno znanostjo in skupaj razpravljajo o najsodobnejših odkritjih s področja optimizacije algoritmov. Dr. Krész je na konferenci predstavil svoje raziskovalno delo in opredelil težave optimizacije pri načrtovanju in urnikih. Srečal se je tudi z več raziskovalci, s katerimi bi lahko sodelovali pri skupnih projektnih prijavah za optimizacijo v industriji.

Univerza v Yorku je gostila začetni dvodnevni sestanek upravnega odbora ter delavnice in konference v sklopu akcije COST CA17136 Mreža za proučevanje onesnaženosti zraka v notranjih prostorih (Indoor Air Pollution Network). Sestanka se je udeležilo 129 članov iz 30 držav, med katerimi je bil tudi naš raziskovalec dr. Jure Pohleven, ki je bil najbolj dejaven v delovni skupini 3. V sklopu te skupine so sklenili, da bodo najprej naredili seznam onesnaževalcev zraka, ki v zaprtih prostorih učinkujejo na zdravje ljudi.

Belgijsko prestolnico pa je obiskal dr. Črtomir Tavzes, ki se je udeležil živahne razprave na 46. sestanku svetovalnega odbora Tehnološke platforme za gozdarski sektor (FTP – Forest-based Sector Technology Platform). Ta evropska tehnološka platforma, namenjena sektorju za gozdarstvo, združuje industrijske partnerje, lastnike gozdov in javne organe in jih spodbujajo k razpravam . Tako skupaj ustvarjajo nova znanja, raziskave in inovacije, ki so potrebni za razvoj sektorja za gozdarstvo.