Co-funded by:
Mentored by:

InnoRenew CoE organiziral delavnico o možnostih financiranja v okviru Evropskega raziskovalnega sveta

Po delavnici o financiranju malih in srednje velikih podjetij v okviru EU, ki smo jo organizirali za člane Živega laboratorija, smo se v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS ter Univerzo na Primorskem posvetili še možnostim financiranja projektov v okviru Evropskega raziskovalnega sveta (ERC).

Dr. Andreja Umek Venturini, nacionalna kontaktna oseba za ERC na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS, je na delavnici našim in drugim udeležencem predstavila delovanje ERC in možnosti financiranja projektov, ki jih ta ponuja.

Evropska komisija je ERC leta 2006 ustanovila z namenom, da bi dolgoročno financirala odlične raziskovalce in njihove raziskovalne skupine za izvajanje raziskav, ki prinašajo nova temeljna spoznanja. Edini kriterij za podeljevanje finančnih sredstev ERC je znanstvena odličnost, priprava projektne prijave za pridobitev tega financiranja pa je zelo zahtevna. Prav zato so se na delavnici še posebej posvetili izzivom in težavam, ki jih ta predstavlja, in pregledali ključne vsebine, ki jih mora vsebovati.

Dr. Andreja Umek Venturini je predstavila tudi sistem ocenjevanja ERC projektnih prijav, ki sta ga s praktičnega vidika učinkovito dopolnila dr. Sašo Džeroski, ocenjevalec pri ERC za računalništvo in informatiko, in dr. Tomaž Pisanski, ocenjevalec pri ERC za matematiko. Udeležencem sta predstavila svoje izkušnje z ocenjevanjem in raziskovalcem svetovala, kako naj pri prijavah ravnajo.

Naši raziskovalci in drugi udeleženci delavnice so tako dobili dragocene informacije in vpogled v financiranje ERC, kar jim bo gotovo pomagalo k uspešnejšim projektnim prijavam.

 

Delavnica ERC. Foto: Manca Drobne