Co-funded by:
Mentored by:

Delavnica Živega laboratorija

InnoRenew CoE je za člane Živega laboratorija v novembru organiziral posebno delavnico z naslovom Kako zagotoviti financiranje EU za inovativna mala in srednje velika podjetja (MSP).

Izkušeni sodelavki Maya Hernando Calvo in Irene Paredes Díaz iz španskega svetovalnega podjetja Innovarum sta s številnimi udeleženci delili svoje izkušnje in nasvete pri pripravi projektnih prijav. Predstavili sta različne mehanizme financiranja, ki so namenjeni podpori inovativnim malim in srednje velikim podjetjem. Temeljito sta se posvetili tudi pripravi prijave na razpise za financiranje projektov iz programa Obzorje 2020.

Udeleženci so tako dobili pregled nad ključnimi elementi za uspešno prijavo, trenutnimi priložnostmi in ocenjevalnimi postopki pri prijavah na razpise za financiranje projektov v EU, kar jim bo pri nadaljnjem delu gotovo zelo koristilo.