Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Michael Burnard obiskal Norveški inštitut za lesno tehnologijo (Treteknisk)

Raziskovalni inštitut Treteknisk se ukvarja z raziskavami in razvojem žagarstva in lesne industrije na Norveškem.

Konec novembra so v Oslu organizirali sestanek, ki se ga je udeležil tudi naš pomočnik direktorice in vodja raziskovalne skupine Človekovo zdravje v grajenem okolju dr. Michael Burnard. Na sestanku so razpravljali predvsem o zdravju ljudi in leseni gradnji.

Dr. Burnard je predstavil svoje nedavne eksperimente, kjer je ugotavljal da ima lahko les, uporabljen pri gradnji, ugoden vpliv na doživljanje stresa in odzive nanj.