Co-funded by:
Mentored by:

Začel se je bilateralni projekt med Slovenijo in Italijo MULTI-SPEC

Vodja raziskovalne skupine Modifikacija lesa v InnoRenew CoE dr. Anna Sandak je tudi vodja novo pridobljenega bilateralnega projekta Spektroskopija in multivariatna analiza podatkov za nadzor kakovosti modificiranega lesa MULTI-SPEC. Gre za dvoletni projekt, kjer bomo skupaj z italijanskimi kolegi z Univerze v Modeni in Reggiu Emilia (UNIMORE) pri sistematičnem in poglobljenem ocenjevanju in karakterizaciji modificiranega lesa združili nedestruktivne spektroskopske metode z naprednimi metodami podatkovnega rudarjenja.

Na prvem delovnem sestanku v Modeni, ki se ga je udeležila tudi dr. Anna Sandak, so se dogovorili o poteku dela. Poleg tega pa so se že začeli ukvarjati s podatkovnim rudarjenjem, s predhodno obdelavo spektrov in z razvojem modelov.

Projektna skupina se bo kmalu spet srečala – prihodnjič bomo mi gostili kolege z ugledne italijanske univerze.