Co-funded by:
Mentored by:

8. Konferenca o listavcih v Sopronu

Oktober 2018

Univerza v Sopronu, dunajska Univerza BOKU, akcija COST FP1407 – ModWoodLife in madžarsko znanstveno združenje lesne industrije FATE so organizirali 8. Konferenco o listavcih, ki se je posvetila novim vidikom uporabe lesa listavcev tako v znanosti kot v tehnologiji.

V Evropi je raba lesa močno povezana z mehkim lesom iglavcev, a se to zaradi nekaterih okoliščin, kot so na primer podnebne spremembe, hitro spreminja. Vse več je v uporabi trdi les listavcev, zato je pomembno, da se na podlagi temeljitih raziskav razvija nove in izpopolnjene tehnike, ki prispevajo k njegovi učinkovitejši uporabi.

Naša direktorica in predsednica akcije COST FP1407 ModWoodLife dr. Andreja Kutnar je bila na konferenci ena izmed glavnih govornic tematskega sklopa, posvečenega učinkom in rezultatom mednarodnega mreženja, in moderatorka tematskega sklopa o modifikaciji lesa. V njem sta sodelovala tudi dr. Václav Sebera in Jaka Pečnik, ki sta predstavila svoji raziskavi – Sebera o lomljenju toplotno obledelega lesa, Pečnik pa o vplivu modifikacije s fenolformaldehidnimi lepili na dinamične in statične lastnosti lesa.

Dr. Andreja Kutnar. Foto: 8. Konferenca o listavcih

Dr. Václav Sebera. Foto: 8. Konferenca o listavcih

Jaka Pečnik. Foto: 8. Konferenca o listavcih

Konferenca se je zaključila s predstavitvijo naše raziskovalne asistentke in vodje projektov Barbare Rovere. V tematskem sklopu, posvečenem novim pristopom v razvoju izdelkov iz listavcev, je predstavila prve rezultate raziskave o raziskovalnih potrebah in prioritetah znanstvenoraziskovalnega dela na področju preučevanja listavcev. Raziskava temelji na anketi, ki jo je izvedlo Evropsko združenje za inovacije na področju listavcev.

Barbara Rovere. Foto: 8. Konferenca o listavcih

Predstavitve naših raziskovalcev so med udeleženci in organizatorji konference vzbudile veliko zanimanje.