Co-funded by:
Mentored by:

Gradbeno dovoljenje za gradnjo stavbe InnoRenew CoE

September 2018

InnoRenew CoE je še korak bliže gradnji svoje nove stavbe v Livadah, ki bo po naših ocenah zaživela leta 2020.

V začetku februarja smo z Občino Izola in Univerzo na Primorskem podpisali tripartitno pogodbo o prenosu stavbne pravice na delu zemljišč v univerzitetnem kampusu v Livadah. S pridobitvijo gradbenega dovoljenja pa smo prišli v zadnjo izvedbeno fazo priprav na gradnjo novega raziskovalnega inštituta.

Foto: Občina Izola

Začetek gradnje stavbe, ki bo zgrajeno pretežno iz avtohtonega kamna in lesa, se obeta že konec leta. V trinadstropni stavbi so predvidena parkirna mesta, tehnični prostori, laboratoriji, seminarske in konferenčne dvorane, kabineti za upravo in raziskovalce ter pomožni prostori.

Ob tej priložnosti bi se radi Univerzi na Primorskem in Občini Izola zahvalili za dosedanje dobro in uspešno sodelovanje. Želimo si, da bi še naprej tako sodelovali in skupaj prispevali tudi k razvoju lokalnega okolja.