Co-funded by:
Mentored by:

Pro-Enrich

Center odličnosti InnoRenew CoE je partner v projektu Pro-Enrich (Za oplemenitenje) – Razvoj novih uporabnih proteinov in bioaktivnih sestavin iz stranskih proizvodov predelave repičnih semen, oliv, paradižnikov in agrumov za uporabo v hrani, kozmetiki, živalski hrani ter lepilih, ki je nastal v okviru BBI JU (The Bio-Based Industries Joint Undertaking). Namenjen je spodbujanju razvoja trajnostnih in konkurenčnih bioloških industrij v Evropi, vodi pa ga danski Tehnološki inštitut.

Glavni cilj projekta Pro-Enrich je razvijanje integriranega postopka v biorafinerijah, s katerim je možno vrsto kmetijskih ostankov predelati v proteinske in bioaktivne izdelke visoke vrednosti, namenjene različnim uporabnikom.

Raziskovalec v centru odličnosti InnoRenew CoE dr. Matthew Schwarzkopf se bo ob podpori Univerze na Primorskem pri projektu ukvarjal z določanjem in analiziranjem ciljnih spojin, z njihovo poskusno obdelavo in učinkovitim procesom ekstrakcije ter njihovo uporabnostjo v industriji.

Projekt, pri katerem sodeluje 16 partnerjev iz različnih držav (Danska, Nemčija, Slovenija, Španija, Velika Britanija), je financiran v okviru programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020.