Co-funded by:
Mentored by:

Dr. Črtomir Tavzes obiskal Univerzo Peking Jiaotong

Julij 2018

Raziskovalec v centru odličnosti InnoRenew CoE dr. Črtomir Tavzes je v okviru programa za mobilnost in usposabljanje osebja Erasmus+ obiskal Univerzo Peking Jiaotong in pekinško Fakulteto za arhitekturo in oblikovanje.

Po predstavitvi raziskovalnega dela in zagonskih projektov našega centra odličnosti se je dr. Tavzes s kitajskimi kolegi pogovarjal o morebitnem sodelovanju pri pripravi naših prihodnjih raziskovalnih projektov. Med obiskom je podrobneje spoznal organizacijsko ureditev in delovanje pekinške univerze, še posebno pa njihov način financiranja in administrativnega spremljanja ter vodenja raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih (RRI) projektov. Poleg tega se je seznanil tudi s širšim nacionalnim okvirom financiranja in regulacije RRI na Kitajskem.

Dr. Tavzes in njegovi kitajski kolegi so ob koncu srečanja postavili izhodišča za nadaljnje sodelovanje na področju RRI ter povezovanje slovenskih in kitajskih partnerjev iz gospodarstva.

Dr. Črtomir Tavzes. Foto: InnoRenew CoE

Foto: InnoRenew CoE

Foto: InnoRenew CoE