Co-funded by:
Mentored by:

Razstava Čar lesa 2018

16.5.2018

V ponedeljek, 14.5.2018, so v Cankarjevem domu otvorili že 10. razstavo Čar lesa. Vzporedno z razstavo so organizatorji pripravili bogat spremljajoč program. Del tega je bila tudi znanstvena konferenca »Vloga znanosti pri inovacijah v lesarstvu«, ki je potekala včeraj v Štihovi dvorani. Konferenco je vodila direktorica centra odličnosti InnoRenew CoE dr. Andreja Kutnar. Med nastopajočimi pa so bili tudi trije raziskovalci centra odličnosti – dr. Jure Pohleven, dr. Michael Burnard in dr. Matthew Schwarzkopf.

Konferenca se je začela z uvodnim pozdravom glavnega organizatorja dogodka dr. Franca Pohlevna in dr. Milana Šerneka iz oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete. Osem nastopajočih predavateljev je predstavilo različne poglede na inovativne rabe lesa.

slika: Amy Simmons

Raziskovalec centra odličnosti InnoRenew CoE dr. Matthew Schwarzkopf, je udeležencem predstavil svoje raziskovalno delo na področju ustvarjanja lesenih proizvodov z dodano vrednostjo iz ostankov kmetijske proizvodnje in projekt Obzorja2020 Pro-Enrich.

slika: Amy Simmons

Namestnik direktorja in vodja raziskovalne skupine Človekovo zdravje v grajenem okolju dr. Michael Burnard, je predaval o uporabi lesa z namenom izboljšanja zdravja in počutja ljudi v stavbah. Predstavil je tudi raziskavo, ki jo je izvedel v okviru svoje doktorske naloge, kjer je dokazal, da leseno pohištvo v notranjem okolju blagodejno vpliva na počutje človeka.

slika: Amy Simmons

Dr. Jure Pohleven, raziskovalec v centru odličnosti InnoRenew CoE pa je z udeleženci delil spoznanja s področja hlapnih organskih spojin (VOC) iz lesa in njihovih pozitivnih učinkov na človeka.

slika: Amy Simmons

Konferenca se je zaključila z nastopom dr. Nejca Šarabona iz Fakultete za vede o zdravju. Dr. Šarabon je predstavil ergonomijo kot izhodišče za snovanje pohištva na primeru pisarniške opreme. InnoRenew CoE bo tudi v prihodnje sodeloval pri pilotni raziskavi aktivne pisarne.

slika: Lea Primožič

V okviru spremljajočega programa so organizatorji pripravili tudi strokovni posvet »Površinski premazi za les – razvojne smernice in novosti«, ki ga je otvoril generalni direktor Direktorata za lesarstvo, MGRT Jože Prikeržnik. Dean Lipovac, raziskovalni asistent centra odličnosti InnoRenew CoE, je na posvetu predstavil svoje raziskovalno delo s področja zaznavanja lesa v primerjavi z drugimi materiali.

Razstava Čar lesa bo potekala v Cankarjevem domu vse do 20. maja 2018.

Vabljeni na ogled.

slika: Lea Primožič

slika: Lea Primožič

slika: Lea Primožič

slika: Lea Primožič

slika: Lea Primožič