Co-funded by:
Mentored by:

Delavnica v slovenskem podjetju CBD d.o.o.

Marec 2018

Direktorica centra odličnosti InnoRenew CoE izr. prof. dr. Andreja Kutnar in vodja raziskovalne skupine trajnostne gradnje z obnovljivimi materiali dr. Iztok Šušteršič, sta obiskala slovensko podjetje CBD d.o.o. To se ukvarja z oblikovanjem in grajenjem lesenih stavb.

Podjetje je vpeto v veliko raziskovalnih projektov. Prav zato sta Andreja in Iztok izvedla delavnico, kjer sta predstavnikom podjetja CBD d.o.o. predstavila razvoj projektov in možnosti za nacionalno ter internacionalno financiranje. Predstavila sta jim tako možnosti financiranja v Evropi, v sklopu Obzorja2020, kot tudi možnosti nacionalnega financiranja v Sloveniji. Glede na ideje in želje podjetja so ugotovili, da bi jim najbolj ustrezal instrument za mala in srednja podjetja MSP.

V prihodnjih mesecih se bo podjetje prijavilo na ta instrument financiranja, InnoRenew CoE pa jim bo v procesu zagotavljal vso potrebno in ustrezno podporo.