Co-funded by:
Mentored by:

Delavnice v oktobru 2017: Poudarek na inovacijah in kreativnosti

Oktobra 2017 bo InnoRenew CoE organiziral tri delavnice, ki se bodo osredotočale predvsem na razvoj in podporo inovativne in kreativne kulture v slovenskem gozdarskem sektorju. Delavnice bosta vodila profesor Eric Hansen – svetovni strokovnjak centra odličnosti InnoRenew CoE ter svetovno priznana strokovnjakinja inovacij, Dr. Lyndall Bull.


10. oktober 2017, Sodelovanje proizvajalcev lesenih montažnih stavb

Ta dogodek bo raziskal možnosti za sodelovanje znotraj sektorja proizvajalcev lesenih montažnih stavb v Sloveniji ter možnosti za sodelovanje z voditelji tega področja. Udeleženci bodo skupaj z moderatorjema ugotavljali kakšne so možnosti in omejitve za omenjeno sodelovanje ter kakšen je odnos industrije do tega. Dogodek bo potekal v Kopru (Titov trg 4).

Dogodka se lahko udeležite le z vabilom. Če ste zainteresirani za sodelovanje nas prosim kontaktirajte na elektronski naslov coe@innorenew.eu.


11. oktober 2017, Spodbujanje kreativnosti v slovenski pohištveni in oblikovalski industriji

Na interaktivni delavnici bodo predstavljene tehnike za spodbujanje in podporo kreativnosti pri razvoju novih izdelkov. Moderatorja bosta vodila aktivnosti za spodbujanje med-discipline kreativnosti ter za uporabo kreativnosti pri povečanju konkurenčnosti organizacij. Dogodek po potekal na naslovu Livade 6, Izola.

Kdo bi se moral udeležiti: Proizvajalci in oblikovalci pohištva s ciljem spodbujanja kreativnosti njihove organizacije za večjo konkurenčnost.

Program sestanka


12. oktober 2017, Prepoznavanje možnosti za inovacije v slovenskem gozdarskem sektorju

Moderatorja bosta udeležencem predstavila metode za razvoj in izboljšanje njihovih pristopov do inovacij in razvoja izdelkov. To bo udeležence spodbudilo pri ustvarjanju bolj inovativnih in konkurenčnih podjetij. Dogodek po potekal na naslovu Livade 6, Izola.

Kdo bi se moral udeležiti: Predstavniki lesne industrije, ki si želijo izboljšati inovacijski potencial svojih organizacij.

Program sestanka


Moderatorji:

Photo of Dr. Lyndall Bull

Dr. Lyndall Bull ima mnoge izkušnje na področju gozdarskega sektorja. Predvsem se ukvarja z vključevanjem strateškega, inovacijskega in raziskovalnega managementa v omenjenem sektorju. Njeno tehnično znanje Lyndall dopolnjuje z izkušnjami na področju projektnega in programskega managementa. Dokončala je doktorat s poudarkom na tematiki inovacij v gozdarskem sektorju. Lyndall je mednarodno prepoznana po svojih dragocenih izkušnjah na tem področju. Objavila je svoje prispevke v številnih preglednih znanstvenih publikacijah in prejela je že ogromno vabil za sodelovanje na raznih konferencah in delavnicah, kjer je z udeleženci delila svoja raziskovalna spoznanja in ugotovitve. Lyndall je prejela tudi številne nagrade in je odlična pedagoginja. Njene delovne izkušnje segajo v politično in v operativno okolje gozdarskega sektorja. Bila je odgovorna za visok raziskovalni proračun na področju gozdarskega in lesnega sektorja. Trenutno je Lyndall neizvršni direktor podjetja za trajnostni les Sustainable Timber Tasmania in korporacije za gozdarstvo Forestry Corporation New South Wales. Je predsednica referenčnega odbora zahodne avstralske organizacije Western Australian Timber Industry Reference Panel, pred tem pa je bila v odboru za gozdarstvo CRC Forestry ter predsednica odbora South Australia Forest Industry Development Board. Poleg tega je ustanoviteljica in vodja Lynea Advisory, kjer se ukvarja predvsem s svetovanjem v primarnem industrijskem sektorju glede gozdarske politike, inovacij, managementa raziskav ter glede trajnosti.

 

Photo of Dr. Eric Hansen

Dr. Eric Hansen trenutno zaseda mesto profesorja na področju trženja izdelkov gozdno lesne verige vrednosti (Forest Products Marketing) ter mesto začasnega vodje oddelka Wood Science and Engineering na univerzi Oregon State University (OSU). Leta 1990 je uspešno diplomiral iz upravljanja lesarskih podjetij (Forest Products Business Management) na Univerzi v Idahu, leta 1994 pa doktoriral na univerzi Virginia Tech, kjer se je usmeril v trženje izdelkov gozdno lesne verige vrednosti. Trenutno raziskuje na področjih organizacijskih inovacij, bio-gospodarstva, družbene odgovornosti korporacij in strateškega marketinga. Je so-avtor knjige Strategic Marketing in the Global Forest Industries. Poleg tega na dodiplomski in podiplomski stopnji na OSU poučuje predmete, povezane z inovacijami (inoviranjem) in upravljanjem trženja, o teh vsebinah pa izobražuje tudi vodilne ljudi v regionalnih podjetjih. Koordinira inštitut Executive Management Institute severnoameriškega združenja grosistov z lesom North American Wholesale Lumber Association (NAWLA), sodeluje pa tudi pri Svetu za izobraževanje tega združenja (NAWLA Education Committee).


Kmalu bo na voljo več informacij. Dogodki bodo potekali v angleškem jeziku.

Če ste zainteresirani za sodelovanje na kateremu od zgoraj opisanih dogodkov nas prosim obvestite na elektronski naslov coe@innorenew.eu.

Natančnejši napovednik in vabila bodo kmalu poslana!