Co-funded by:
Mentored by:

Srečanje projekta RETRACE o slovenskih najboljših praksah

4. – 5. maj 2017, Ljubljana

 

RETRACE – kratica za »Systemic Approach for Regions Transitioning towards a Circular Economy« (»Sistemski pristop za regije na prehodu v krožno gospodarstvo«), je med-regionalni projekt, financiran s strani programa Interreg Europa. V sodelovanju s sedmimi projektnimi partnerji iz Slovenije, Francije, Italije, Španije in Romunije ga vodi italijanska univerza Politecnico di Torino.

V sklopu enega izmed projektnih ciljev – identifikacije in izmenjave tridesetih dobrih praks s petih ciljnih javnopolitičnih področjih –  je slovenski projektni partner, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,  gostil predstavitev slovenskih najboljših praks s področja  krožnega gospodarstva. Eden izmed osmih izbranih primerov je bil InnoRenew center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja. Predstavila ga je vršilka dolžnosti direktorice zavoda, dr. Andreja Kutnar.

Preberi več o projektu RETRACE.