Co-funded by:
Mentored by:

Srečanje ‘Paramount Questions & Issues of Horizon 2020 & the Upcoming FP9’

13. april 2017, Bruselj

 

 

Počaščeni smo, da smo lahko sodelovali na okrogli mizi srečanja »Paramount Questions & Issues of Horizon 2020 & the upcoming FP9« (»Najpomembnejša vprašanja in izzivi programa Obzorja 2020 in prihajajoči 9. okvirni program«), ki sta ga v Bruslju organizirala Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA) in Univerza v Ljubljani.

Leto 2020 se hitro približuje in Evropska unija bo pripravila nov okvirni program za znanost in inovacije, ki bo nadomestil obstoječega – Obzorje 2020. Države članice je pozvala, da pripravijo svoje predloge in ugotovitve glede trenutnega in prihodnjih programov.

Namen konference je bil pripraviti odgovor Slovenije na to prošnjo in hkrati predstaviti Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje (SBRA) in njegove slovenske partnerje kot potencialne sodelujoče v različnih evropskih raziskovalnih programih.

Na konferenci so s predstavitvami nastopili udeleženci:

Kot vodja projekta InnoRenew CoE, slovenskega zmagovalnega projekta Teaming, je dr. Andreja Kutnar predstavila predloge za izboljšavo Obzorja 2020, poglavja “Širjenje odličnosti in poglabljanje vključenosti” (»Spreading Excellence and Widening Participation«), v katerega spada orodje Teaming.

Preberi več (1) (2).